top of page

FJELLTURER

På bildet ovenfor ser man utsikten på veien mot mot fjellet Forollhogna. Turen dit tar omtrent to timer fra setervollen, avhengig av eget turtempo. Og det tar omtrent en time inn til Forollsjøen ved foten av fjellet. I tillegg kan man benytte sykkel om man har lyst på en raskere utflukt i fjellet.  

KULTURLANDSKAP

Kulturminner med slåttebuer og enger

De lettest synlige kulturminnene i Såttåhaugen er setrene. Men i området rundt setervollene finner vi også mange spor etter gamle løer, slåttbuer og staller. Før i tiden var bøndene avhengig av å bruke disse for å få nok vinterfôr, med gras og tørket løv, til dyrene på gården. Graset ble slått med ljå og tørket på bakken. Fôret ble lagret i løene og hentet ned om vinteren, for da kunne bøndene kjøre med hest og slede langs elvene. Slåttmarkene i området ligger tett i tett på begge sider av elva og går helt opp til Rundfloen og Forollsjøen. Det er over 20 slåtteng og på disse slåttengene finner vi mange gamle tomter etter hus. Ei løe i Mosenget er i dag tatt vare på og restaurert av setereierne i Såttåhaugen,og den er et sjeldent kulturminne i utmarka i dag.

 

KART 

Et velkjent turområde

Forollhogna er et velkjent turområde. Det er lett å gå innover i fjellene, for landskapet er forholdsvis flatt og åpent. Et fint turmål er toppen av fjellet Forollhogna. Dit legger mange helgeturen, både fra Såttåhaugen og fra Synnerdalen, som er en seterdal i Budal, Trøndelag. Kartet viser beliggenheten til Forollhogna Nasjonalpark i forhold til andre nasjonalparker og fjellområder. I tillegg til de nærmeste tettstedene.

 

bottom of page